Prawnicy

O nas

Wiedza naukowa i 20 lat doświadczenia zawodowego

Wykonując każdorazowe zlecenia, zawsze staramy się uwzględniać złożoność i indywidualność środowiska prawnego, w jakim funkcjonują nasi klienci, aby zapewnić produkt indywidualnie dedykowany pod dany podmiot lub przedsiębiorstwo i jego specyfikę.

Prawnicy i eksperci,

ponad 200 publikacji naukowych

20 lat

doświadczenia zawodowego

Kancelarie partnerskie

w Europie i USA

Zobacz

Prawnicy

adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, procesowym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym. Jest ekspertką w zakresie prawa amerykańskiego i autorką kilkudziesięciu opinii prawnych dla organów władzy publicznej i podmiotów prywatnych.  Stypendystka Programu Fulbrighta, wykładowca Scholar-in-Residence w Delta State University, Cleveland, Missisipi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, wieloletni wykładowca uniwersytecki. Liderka zespołu prawa karnego i rodzinnego.

e-mail: katarzynamackowska@mkattorney.pl

radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej, szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie żywnościowym. Reprezentuje klientów w fuzjach międzynarodowych i procesach due diligence.  Prowadzi postępowania cywilne i arbitrażowe (w tym międzynarodowe). Lider zespołu z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa autorskiego. Autor licznych publikacji naukowych.Wieloletni wykładowca uniwersytecki. Łączy wiedzę naukową i doświadczenie zawodowe. Członek organów zarządczych i kontrolnych spółek prawa handlowego.

e-mail: sebastiankwiecien@mkattorney.pl

adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego skarbowego), medycznym oraz rodzinnym. Lider zespołu w sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie i odszkodowanie na mieniu i osobie), rodzinnych z wyszczególnieniem spraw o rozwód i podział majątku. 

e-mail: rafalmalinowski@mkattorney.pl

radca prawny, ekspert

Specjalizuje się w prawie autorskim, własności intelektualnej i prawie mediów. Lider zespołu w zakresie prawa autorskiego i prawa nowych technologii. Autor licznych opinii prawnych i ekspertyz naukowych dla organów władzy publicznej i podmiotów prywatnych, autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym. m. in. komentarza do prawa własności przemysłowej i ustawy o radiofonii i telewizji. Wykładowca uniwersytecki, kierownik Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Członek organów zarządczych i kontrolnych, fundacji i stowarzyszeń w tym min. członek zarządu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

e-mail: grzegorztylec@mkattorney.pl

Patryk Lubiński

aplikant radcowski

Aplikant radcowski, odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym szeroko rozumianego prywatnego prawa gospodarczego, prawie umów handlowych oraz prawie przewozowym i spedycyjnym. 

e-mail: patryklubinski@mkattorney.pl

 Wyślij nam wiadomość

Jakieś pytania?

Skontaktuj się