Prawnicy

mackowska

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Maćkowska – adwokat

Absolwentka i pracownik naukowy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie amerykańskim. Naukowo zajmuje się zagadnieniami dotyczących związków między prawem a społeczeństwem obywatelskim w Stanach Zjednoczonych. Autorka kilkudziesięciu monografii i artykułów. W latach 2005 – 2015 Dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL, obecnie koordynatorka polsko – amerykańskiego stypendium Hill – Sadowski Scholarship. Stypendystka Programu Fulbrighta, wykładowca Scholar-in-Residence w Delta State University, Cleveland, Missisipi.

 

telefon: 505 562 505

e-mail: katarzynamackowska@mkattorney.pl

dr hab. Sebastian Kwiecień – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie pracy, prawie kontraktowym (obsługa eksporterów), szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie żywnościowym (prawo FMCG). Prowadzi postępowania arbitrażowe (również międzynarodowe). Lider naszego zespołu w procesach akwizycyjnych i arbitrażu międzynarodowym. Autor licznych publikacji naukowych.

 

telefon: 501 423 584

e-mail: sebastiankwiecien@mkattorney.pl

Eksperci

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zakrzewski

Absolwent KUL, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, spadkowego, zagadnień części ogólnej prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, spółek i autorskiego. Autor licznych publikacji. Ekspert Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo spółdzielcze, opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, kurator sekcji cywilnej, członek krajowych stowarzyszeń i instytucji naukowych.

Prof. Charles Szymanski – adwokat

Amerykański prawnik. Wieloletni adwokat praktykujący w Pensylwanii i Michigan. Zakładał Jagiellonian Law Society w Philadelphii. Absolwent i wykładowca Michigan State University. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie w Luksemburgu oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Specjalizuje się w arbitrażu, mediacji oraz prawie pracy. Autor wielu publikacji naukowych.

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Tylec

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów. Prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów. Autor wielu ekspertyz prawnych oraz ponad 80 publikacji naukowych w tym m. in współautor Komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej oraz Komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji. Prowadzi  szkolenia dla sędziów, prokuratorów oraz radców prawnych z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Grzegorz Tylec jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członkiem Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, członkiem Rady Programowej KOPIPOL, ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz Wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.