Analiza zasadności wprowadzenia do polskiego systemu prawnego leasingu praw, w tym praw na dobrach niematerialnych lub wynikających z udzielonych licencji z opracowaniem koncepcji rozwiązań legislacyjnych

Może ci się też spodobać